UAB „Mantelita“ pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas

UAB “Mantelita” pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „Mantelita” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – paskatinti “Mantelita” UAB verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus el. prekybos platformoje

Projekto bendra vertė – 46 770,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Planuojama projekto pradžia – 2022-03-25

Planuojama projekto pabaiga – 2023-03-14